/Arkiv.jpg

Arkiv

Vores opgave er bl.a., at fremme kendskabet til og styrke interessen for lokalhistorien, at indsamle, registrere og stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler.
Alle der har interesse i lokalhistorie, eller slægtsforskere der leder efter stof til slægtshistorien, er således  velkomne på arkivet.

 
/InfoHistoriskAtlas.jpg
/InfoIndlevering.jpg
 
/Baegeret.jpg
Fejø-bægeret
 
Det over 1000 år gamle sølvbæger blev fundet under markarbejde i Sletteren øst for Dybvig i 1872.
 
Hvordan bægeret endte på Fejø kan der kun gisnes om, men sikkert er det, at vejen hertil har været lang og dramatisk.
 
Det var skabt til at blive brugt i en kirke til opbevaring af oblater til altergang, men blev røvet fra alteret af ikke kristne vikinger.


Arkivets samlinger er offentlig tilgængelige, og vi følger de samme tilgængelighedsregler som landsarkiverne. Arkivlederen har ret og pligt til at lukke af for adgang til arkivalier, der måtte komme for tæt på enkeltpersoners privatliv. Besøgende har derfor ikke adgang til, på egen hånd, at gennemgå magasinerne. Arkivets medarbejdere har tavshedspligt, og når de starter i arkivet underskriver de en "tavshedserklæring på tro og love".
 
Fejø lokalhistoriske arkiv er medlem af den landsdækkende sammenslutning af lokalarkiver, der i daglig tale kaldes SLA. Sammenslutningen omfatter både store og små arkiver og er med til at højne kvaliteten i arbejdet med bevaringen af vor fælles kulturarv.

Fejø arkivs samlinger er registreret efter SLA´s principper .
 
 
Log ind | ©AbedRoad Studie | CMS Vejledning